• home-girl_dog.jpg
 • home-uk.jpg
 • home-nz.jpg
 • home-ca.jpg
 • home-usa.jpg
 • home-aus0.jpg
 • home-jp.jpg

名人訪問.參與.推薦

幸福五星級 VIP遊學團

 • 全台最旺遊學團. 年年爆滿!
 • 簽訂教育部契約.全程履約險1000萬
 • 28年遊學團經驗.服務人數達22,000人
 • 榮獲教育部遊學契約查核評鑑合格
 • 本中心只提供高品質遊學團

​​​​​​​ 預約遊學團說明會